STANDAARD LABELS  CUSTOM LABELS  CONTENT LABELS  SPOT LABELS  LOGO LABELS  CLEANER  KONTAKT  De flightcase is in tige degelike, betrouwbere help by opslach en ferfier fan kostber guod. Mar dizze karakterisearjende eigenskippen, ticht en robúst, jouwe ek daliks de kwetberheid oan, nl. wat is de ynhâld fan de flightcase?

De oplossing is simpel...in Flightcaselabel.

Us Flightcaselabels binne makke fan 0,4 mm helder PVC. Se hawwe in formidabele hechting en binne kras- en stjitfêst. De labels binne beskriuwber mei in wetterfêste stift en litte har maklik skjin meitsje. We hawwe in oantal standerd labels, yn ferskate ôfmjittings. Foar flightcases mei in fêste ynhâld kinne jo kieze om de ynhâld mei drukke te litten (contentlabels). Dêrneist hawwe we labels mei allinne jo logo (Logolabels)

FLIGHTCASELABELS Wielsterdyk 33  9024 BD  WEIDUM  HOLLAND  +31 (0)6 51368317